Khác biệt giữa các bản “Jules Sedney”

Trang mới: “{{Infobox prime minister | honorific-prefix = | alt = | image = Jules Sedney (1973).jpg | office = Thủ tướng Suriname |…”
(Trang mới: “{{Infobox prime minister | honorific-prefix = | alt = | image = Jules Sedney (1973).jpg | office = Thủ tướng Suriname |…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh