Khác biệt giữa các bản “Vasili III của Nga”

Phiên dịch
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Phiên dịch)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kế nhiệm = [[Ivan IV của Nga|Ivan Lôi Đế]]
| phối ngẫu = [[Solomonia Saburova]] <br>[[Elena Glinskaya]]
| kiểu phối ngẫu = [[List of Russian consorts|Consortphối ngẫu]]
| con cái = [[Ivan IV của Nga|Ivan Lôi Đế]] <br> [[Yuri Vasilevich (con của Vasili IIl)|Yuri Vasilevich]]
| issue-link =