Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ảnh thật”

Trang mới: “T”
(Trang mới: “Ảnh thật là ảnh xuất hiện đằng sau dụng cụ quang học và nếu đặt một màn hứng ảnh đằng sau dụng cụ đó thì sẽ được…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
(Trang mới: “T”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
T
Ảnh thật là ảnh xuất hiện đằng sau dụng cụ quang học và nếu đặt một màn hứng ảnh đằng sau dụng cụ đó thì sẽ được ảnh rõ nét. Ảnh thật ngược chiều với vật.
Người dùng vô danh