Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đáp Lạt Ma Bát Lạt”

Mẹ ông là [[Bá Lam Dã Khiếp Xích|Kökejin]], người của thị tộc [[Onggirad]] (Hoằng Cát Lạt). Ông sinh vào năm [[1264]] tại phủ đệ Yên vương khi cha ông, Chân Kim đang giữ chức này.
 
Năm [[1285]], Chân Kim qua đời. Anh em Bát Lạt Ma Bát LạtDarmabala được ông nội Hốt Tất Liệt hết mực ưu ái. Năm [[1291]], ông được Hốt Tất Liệt cử tới trấn giữ [[Hoài Châu]]. Sau đó, do đau ốm, ông được triệu về [[Thủ đô|kinh đô]].
 
Năm Chí Nguyên thứ 28 ([[1292]]), ông [[qua đời]]. Mùa thu năm Đại Đức thứ 11 ([[1307]]), [[Nguyên Vũ Tông]] lên ngôi, truy thụy hiệu cho cha đẻ là '''Chiêu Thánh Diễn Hiếu Hoàng đế''', [[miếu hiệu]] '''Thuận Tông''', phụ thờ tại thái miếu.