Khác biệt giữa các bản “Chuyến bay 320 của American Airlines”

Trang mới: “{{Infobox aircraft occurrence | name =Chuyến bay 320 của American Airlines | image = Lockheed L-188 Electra N6101A 54641216.jpg | image_upright = | alt = |…”
(Trang mới: “{{Infobox aircraft occurrence | name =Chuyến bay 320 của American Airlines | image = Lockheed L-188 Electra N6101A 54641216.jpg | image_upright = | alt = |…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh