Khác biệt giữa các bản “Web chìm”

n
* Các trang web phải xác thực truy cập: các trang yêu cầu phải đang ký và đăng nhập mới vào xem thông tin được (các tài nguyên được password bảo vệ).
* Các trang web có nội dung thay đổi theo ngữ cảnh: các trang web này hiển thị nội dung thay đổi tùy thuộc vào một số điều kiện tác động, ví dụ như người dùng từ các dải IP của châu Á truy cập vào thì sẽ được xem nội dung phù hợp cho khu vực châu Á.
* Các nội dung web bị giới hạn truy cập: một số trang web giới hạn việc truy cập tới các nội dung của nó bằng một số phương pháp kỹ thuật như file Robots.txt, CAPTCHAs hoặc tham số HTTP headers để ngăn cấm các máy tìm kiếm truy cập nội dung của nó, cũng như tạo phiên bản cache nội dụng.)
* Nội dung sinh từ script hoặc Flash, Ajax: một số trang web chỉ có thể truy cập thông qua một liên kết được sinh ra bởi một đoạn mã JavaScript (mà hva là một ví dụ trực tiếp), hoặc nội dung được nhúng bên trong Flash hoặc chỉ có thể được tải về thông qua Ajax.
* Các nội dung không theo kiểu HTML/text: Các nội dung dạng text được mã hóa trong các file đa phương tiện (hình ảnh hoặc video) hoặc các định dạng file đặc biệt mà các cỗ máy tìm kiếm không thể xử lý được.
2

lần sửa đổi