Khác biệt giữa các bản “Trận Bạch Đằng (938)”

không có tóm lược sửa đổi
(không nhiều như thế)
| strength1 =
| strength2 = 30,000+{{Citation needed|date=Tháng 11 năm 2008}}
| thương vong 1 = 10.000, Lưu Hoằng Tháo tử trận.<ref name="Bằng chứng">{{chú thích web | url = https://books.google.com.vn/books?id=VwI5CwAAQBAJ&dq=%22L%C6%B0u+Ho%E1%BA%B1ng+Th%C3%A1o%22&hl=vi&source=gbs_navlinks_s | tiêu đề = Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam | author = | ngày = 2015 | ngày truy cập = | nơi xuất bản = Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật | ngôn ngữ = | trang= |url lưu trữ = |ngày lưu trữ = }}, [https://books.google.com.vn/books?id=VwI5CwAAQBAJ&pg=PA8&dq=%22L%C6%B0u+Ho%E1%BA%B1ng+Th%C3%A1o%22&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiM1oygppfqAhULQd4KHYMMDhQQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=%22L%C6%B0u%20Ho%E1%BA%B1ng%20Th%C3%A1o%22&f=false tr. 8]</ref>
| thương vong 1 = '''Quá nửa''', Lưu Hoằng Tháo bị bắt và giết.<ref name="informatic"/>
| thương vong 2 = Không rõ
}}