Khác biệt giữa các bản “Phạm Ngũ Lão”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
''Thướng đỉnh du sơn trảm yêu xà''<ref>Ý diễn đạt tính tình phóng khoáng, làm được những việc khó khăn, khác với người đời</ref>
 
''Phụng thừa lệnh kiếm năng thảo phạt''<ref>Ông nhiều lần dẫn quân đánh giặc Nguyên, Ai Lao, Chiêm Thành</ref>
 
''Đại phá tam Nguyên, Hữu Kim Ngô''<ref>Sau ba lần tham chiến chống quân Nguyên, ông được phong "Hữu kim ngô vệ đại tướng quân" 右金吾卫大将军</ref>
9

lần sửa đổi