Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

không có tóm lược sửa đổi
| thành lập = 13/1/2011<ref name=04/NQ-CP/>
| trụ sở UBND = Đường Cách mạng Tháng Tám
| mã hành chính = 25966<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =
}}