Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh = [[Lâm Đồng]]
| huyện = [[Đạ Tẻh]]
| thành lập = 1986<ref>68/1986/QĐ name="67-HĐBT<"/ref>
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 25135<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Tổng cục Thống kê]</ref>