Khác biệt giữa các bản “Sông Galwan”

Trang mới: “{{Infobox river   | name              =Sông Galwan   | name_other        =   | image             =   | image_alt         =   | image_c…”
(Trang mới: “{{Infobox river   | name              =Sông Galwan   | name_other        =   | image             =   | image_alt         =   | image_c…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh