Khác biệt giữa các bản “Sông Galwan”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin sông
{{Infobox river
  | nametên              =Sông Galwan
| tên địa phương =
  | name_other        =
| hình =
  | image             =
| chú thích hình =
  | image_alt         =
| dài =
  | image_caption     =
| rộng =
  | map               =
| lưu vực = <!--diện tích lưu vực-->
  | map_alt           =
| lưu lượng =
  | map_caption       =
  | pushpin_map    thượng  nguồn = India[[Aksai Chin]]/[[Ladakh#India]]
| cao độ thượng nguồn =
  | pushpin_map_caption = Cửa sông Galwan ở [[Ladakh]] ở phía tây của Trung-Ấn [[Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc|đường kiểm soát thực tế]]
  | source1_coordinatestọa độ thượng nguồn = {{coord|34.74484|78.73579}}
  | source1_location  = [[Aksai Chin]]/[[Ladakh]]
  | mouth_locationcửa  sông  = [[Sông Shyok]]
  | source1_coordinates = {{coord|34.74484|78.73579}}
| cao độ cửa sông =
  | mouth_location    = [[Sông Shyok]]
| chiều rộng cửa sông =
  | mouth_coordinatestọa =độ cửa sông ={{coord|34|45|33|N|78|10|13|E|display=inline,title}}
  | progression       =
  | subdivision_name1các quốc gia lưu vực = Trung Quốc và Ấn Độ
  | subdivision_type1 = Các quốc gia
| các tỉnh lưu vực =
  | subdivision_name1 = Trung Quốc và Ấn Độ
| nhánh =
  | etymology         =
| các chi lưu =
  | length            =
  | source1_elevation =
  | mouth_elevation   =
  | discharge1_avg    =
  | basin_size        =
  | river_system      = [[Sông Indus]]
  | tributaries_left  =
  | tributaries_right =
}}
 
{{Chinese
|s=加勒万河
Người dùng vô danh