Khác biệt giữa các bản “Gliese 504 b”

AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:04.3390352 using AWB
(xóa bớt lỗi chú thích)
(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:04.3390352 using AWB)
'''Gliese 504 b hay còn gọi là Hành tinh hồng''' (thường được rút ngắn thành '''GJ 504 b''') là một [[hành tinh khổng lồ]] hoặc [[sao lùn nâu]] <ref name="DOrazi_2017"/>{{cite trong hệ thống tương tự như mặt trời [[59 Virginis|59 Virginis (GJ 504)]]. Thông thường, GJ 504 b sẽ có một bề mặt màu đỏ tươi.<ref name="NASA_2013"/>journal
|title =A critical reassessment of the fundamental properties of GJ 504: chemical composition and age
|author =D'Orazi, V. |author2=Desidera, S. |author3=Gratton, R. G.|display-authors=etal
|date =2017
|journal=Astronomy & Astrophysics
|volume =598
|pages =A19 |doi =10.1051/0004-6361/201629283
|bibcode=2017A&A...598A..19D
|arxiv =1609.02530
}}</ref> trong hệ thống tương tự như mặt trời [[59 Virginis|59 Virginis (GJ 504)]]. Thông thường, GJ 504 b sẽ có một bề mặt màu đỏ tươi.<ref name=NASA_2013>{{cite web
|archiveurlurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|title = Astronomers Image Lowest-mass Exoplanet Around a Sun-like Star
|publisher = NASA
|date = 2013-08-05
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|archivedate = 2017-06-29
|url-status = dead
}}</ref>
 
== Lịch sử quan sát ==
 
== Tính chất ==
[[Nhiệt độ hiệu dụng]] của nó là 544 ± 10 [[Kelvin|К]] (271 ± 10&nbsp;°C),<ref name="Skemer_2016"/>{{cite mát hơn nhiều so với các ngoại hành tinh được chụp trước đó có nguồn gốc hành tinh rõ ràng. Khoảng cách của nó với ngôi sao mẹ gần gấp chín lần khoảng cách giữa Sao Mộc và Mặt trời, đặt ra thách thức đối với các lý thuyết về cách hành tinh khổng lồ này hình thành.<ref name="NASA_2013"/>journal
|title =The LEECH Exoplanet Imaging Survey: Characterization of the Coldest Directly Imaged Exoplanet, GJ 504 b, and Evidence for Superstellar Metallicity
|author =Skemer, A. J. |author2=Morley, C. V. |author3=Zimmerman, N. T.|display-authors=etal
|date =2016
|journal=The Astrophysical Journal
|volume =817
|issue =2
|pages =166 |doi =10.3847/0004-637X/817/2/166
|bibcode=2016ApJ...817..166S
|arxiv =1511.09183
}}</ref> mát hơn nhiều so với các ngoại hành tinh được chụp trước đó có nguồn gốc hành tinh rõ ràng. Khoảng cách của nó với ngôi sao mẹ gần gấp chín lần khoảng cách giữa Sao Mộc và Mặt trời, đặt ra thách thức đối với các lý thuyết về cách hành tinh khổng lồ này hình thành.<ref name=NASA_2013/>
 
Khối lượng ước tính của Gliese 504 b phụ thuộc vào giá trị tuổi của nó, mà độ tuổi của nó chưa được biết đến chính xác. Những người khám phá cho rằng tuổi của nó là 0,16 {{±|0.35|0.60}} tỉ năm tuổi và khối lượng ước tính là 4,0 {{±|4.5|1.0}} [[Khối lượng Sao Mộc|khối lượng sao Mộc]].<ref name="Kuzuhara2013">{{Chú thích tạp chí|last=Kuzuhara|first=M.|last2=Tamura|first2=M.|last3=Kudo|first3=T.|last4=Janson|first4=M.|last5=Kandori|first5=R.|last6=Brandt|first6=T. D.|last7=Thalmann|first7=C.|last8=Spiegel|first8=D.|last9=Biller|first9=B.|displayauthors=9|date=2013|title=Direct Imaging of a Cold Jovian Exoplanet in Orbit around the Sun-like Star GJ 504|journal=The Astrophysical Journal|volume=774|issue=11|pages=11|arxiv=1307.2886|bibcode=2013ApJ...774...11K|doi=10.1088/0004-637X/774/1/11}}</ref> Trong năm 2015, các nhà thiên văn học khác đã đo được tuổi của nó là 4,5 {{±|2.0|1.5}} tỉ năm tuổi, tương ứng với 20-30 [[Khối lượng Sao Mộc|khối lượng sao Mộc]]. Trong trường hợp này, vật thể là một [[sao lùn nâu]] chứ không phải là một hành tinh.<ref name="Fuhrmann_2015"/> Năm 2017, độ tuổi trung gian của nó được cho là 2,5 {{±|1.0|0.7}}cite tỉ năm tuổi.<ref name="DOrazi_2017"/> Ngay cả với độ tuổi thấp nhất, nó là hành tinh ngoài hệ mặt trời lâu đời nhất được biết đến từ năm 2013.<ref name="Kuzuhara2013" />journal
|title =On the age of Gliese 504
|author =Fuhrmann, K. |author2=Chini, R.
|date =2015
|journal=The Astrophysical Journal
|volume =806
|issue =2
|pages =163 |doi =10.1088/0004-637X/806/2/163
|bibcode=2015ApJ...806..163F
}}</ref> Năm 2017, độ tuổi trung gian của nó được cho là 2,5 {{±|1.0|0.7}} tỉ năm tuổi.<ref name=DOrazi_2017/> Ngay cả với độ tuổi thấp nhất, nó là hành tinh ngoài hệ mặt trời lâu đời nhất được biết đến từ năm 2013.<ref name="Kuzuhara2013" />
 
Bán kính Gliese 504 b được ước tính là bằng 0,96 ± 0,07 bán kính sao Mộc.<ref name="Skemer_2016"/>
 
==Tham khảo==
}}</ref>
 
<ref name=NASA_2013>{{citechú thích web
|url = https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star
|title = Astronomers Image Lowest-mass Exoplanet Around a Sun-like Star
|publisher = NASA
|date = ngày 5 tháng 8 năm 2013 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|date = 2013-08-05
|archivedate = ngày 29 tháng 6 năm 2017 |deadurl = yes
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|archivedate = 2017-06-29
|deadurl = yes
|df =
}}</ref>