Khác biệt giữa các bản “2007 VK184”

AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:03.8313822 using AWB
(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thay ref lặp lại, thêm thể loại, Executed time: 00:00:14.4916411 using AWB)
(AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:03.8313822 using AWB)
{{Thông tin hành tinh|background=#FFC2E0|name={{mp|2007 VK|184}}|image=2008VK184-year2014.png|image_size=250|caption=The 2014 close approach of {{mp|2007 VK|184}}<ref name=jpl-close/>|discovery_ref=<ref name="MPEC2007-V94"/>|discoverer=[[Catalina Sky Survey]] (703)|discovered=ngày 12 tháng 11 năm 2007|alt_names=|mp_category=[[List of Apollo asteroids|Apollo]]{{·}}[[Near-Earth object|NEO]]&thinsp;<ref name=jpldata>{{citechú thích web
|type=last observation: 2014-03-27; [[Observation arc|arc]]: 6.37 years
|title=JPL Small-Body Database Browser: (2007 VK184)
|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2007VK184
|publisher=[[Jet Propulsion Laboratory]]
|accessdate = ngày 1 tháng 4 năm 2014-04-01}}</ref>|orbit_ref=<ref name=jpldata/>|epoch=2014-May-23<br />([[Julian day|JD]] 2456800.5)<br />([[Uncertainty Parameter U|Uncertainty]]=1)<ref name=jpldata/>|semimajor=1.7263 [[Astronomical unit|AU]]|perihelion=0.74227 AU|aphelion=2.7104 AU|eccentricity=0.57003|period=828.49 [[day|d]] (2.27 [[Julian year (astronomy)|yr]])|inclination=1.2225[[degree (angle)|°]]|asc_node=253.96°|arg_peri=73.159°|mean_anomaly=338.50°|avg_speed=15.6 km/[[second|s]]|mass=3.3×10<sup>9</sup> kg (assumed)<ref name="Wayback131017"/>|abs_magnitude=22.0<ref name=jpldata/>}} '''{{Mp|2007 VK|184}}''' là một tiểu [[Tiểu hành tinh|hành tinh]] có kích thước nhỏ hơn km, được phân loại là vật thể [[Vật thể gần Trái Đất|gần Trái đất]] của [[Tiểu hành tinh Apollo|nhóm Apollo]] và được ước tính là khoảng {{Convert|130|m}} đường kính.<ref name="Wayback131017"><cite class="citation web">[https://web.archive.org/web/20131017014439/http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2007vk184.html "2007 VK184 Earth Impact Risk Summary"]. Wayback Machine:NASA/JPL Near-Earth Object Program Office. ngày 17 tháng 10 năm 2013. Archived from [http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2007vk184.html the original] on ngày 17 tháng 10 năm 2013<span class="reference-accessdate">. Truy cập <span class="nowrap">1 April</span> 2014</span>.</cite><templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles></ref> Nó được liệt kê trên [[Bảng rủi ro Sentry]] với thang điểm Torino là 1.<ref name="Wayback131017" /> Xếp hạng thang điểm Torino là 1 là một khám phá thông thường trong đó một đường chuyền gần Trái đất được dự đoán sẽ không gây ra mức độ nguy hiểm bất thường nào.<ref name="Torino-scale"><cite class="citation web">[http://neo.jpl.nasa.gov/torino_scale1.html "The Torino Impact Hazard Scale"]. NASA/JPL Near-Earth Object Program Office. ngày 13 tháng 4 năm 2005<span class="reference-accessdate">. Truy cập <span class="nowrap">5 November</span> 2011</span>.</cite><templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles></ref>
 
== Sự miêu tả ==
<ref name="MPEC2007-V94">{{chú thích web |title=MPEC 2007-V94: 2007 VK184 |publisher=[[IAU Minor Planet Center]] |date = ngày 13 tháng 11 năm 2007 |url=http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K07/K07V94.html |accessdate = ngày 27 tháng 10 năm 2010}}</ref>
 
<ref name=jpldata/>{{chú thích web
|type=last observation: 2014-03-27; [[Observation arc|arc]]: 6.37 years
|title=JPL Small-Body Database Browser: (2007 VK184)
|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2007VK184
|publisher=[[Jet Propulsion Laboratory]]
|accessdate = ngày 1 tháng 4 năm 2014}}</ref>
 
<ref name="Wayback131017">{{chú thích web|date = ngày 17 tháng 10 năm 2013 |title=2007 VK184 Earth Impact Risk Summary |publisher=Wayback Machine:NASA/JPL Near-Earth Object Program Office |url=http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2007vk184.html |accessdate = ngày 1 tháng 4 năm 2014 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131017014439/http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2007vk184.html |archivedate=ngày 17 tháng 10 năm 2013 }}</ref>