Khác biệt giữa các bản “Gliese 504 b”

→‎top: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.5945535 using AWB
(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:04.3390352 using AWB)
(→‎top: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.5945535 using AWB)
|bibcode=2017A&A...598A..19D
|arxiv =1609.02530
}}</ref> trong hệ thống tương tự như mặt trời [[59 Virginis|59 Virginis (GJ 504)]]. Thông thường, GJ 504 b sẽ có một bề mặt màu đỏ tươi.<ref name=NASA_2013>{{citechú thích web
|url = https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star
|title = Astronomers Image Lowest-mass Exoplanet Around a Sun-like Star
|publisher = NASA
|date = ngày 5 tháng 8 năm 2013 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|date = 2013-08-05
|archivedate = ngày 29 tháng 6 năm 2017 |url-status = dead
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20170629051125/https://www.nasa.gov/content/goddard/astronomers-image-lowest-mass-exoplanet-around-a-sun-like-star/
|archivedate = 2017-06-29
|url-status = dead
}}</ref>