Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phế liệu”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:63B9:89F2:1944:FC55:21B9:15DE (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Keo010122
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:63B9:89F2:1944:FC55:21B9:15DE (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Keo010122)
Thẻ: Lùi tất cả
 
==Phân biệt với chất thải==
[http://phelieu.pro/ Phế liệu] và chất thải đều là những vật chất hữu hình được sinh ra trong quá trình sản xuất, sinh hoạt. Nhưng khác ở chỗ vật chất khi trở thành phế liệu thì có thể [http://phelieu.pro/ thu mua phế liệu] để sử dụng mục đích khác hoặc tái chế sử dụng lại. Còn phế thải là vật chất không còn giá trị sử dụng nữa và có thể gây nguy hại cho con người và sức khỏe.
 
[[File:autowreckers.jpg|thumb|Sự "tổ chức hỗn loạn" của một bãi tập kết phế liệu (scrapyard)]]
 
==Tham khảo==
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}xem thêm : [http://phelieu.pro/ Thu Mua Phế Liệu] là gì ?
 
[[Thể loại:Sơ khai môi trường]]
[[Thể loại:Quản lý chất thải]]