Khác biệt giữa các bản “Phạm Ngũ Lão”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
''Vãn nguyệt tàn hoa phong sương ngộ''<ref>Trăng muộn, hoa tàn, sương gió cuộc đời đã lãnh ngộ</ref>
 
''Minh tâm trực chỉ quy tây độ''<ref>Trong lòng đã sáng tỏ, một lòng quy yhướng về nơi tịnh độ</ref>
 
''Sanh tiền thập phương uy vũ chấn''
9

lần sửa đổi