Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

không có tóm lược sửa đổi
|}
 
[[Tỉnh Đắk Lắk]] của nước [[Việt Nam]] thống nhất từ năm 1976 hình thành từ hai tỉnh [[Darlac]] và [[Quảng Đức]], có diện tích lớn thứ hai [[Việt Nam]] sau tỉnh [[Gia Lai - Kon Tum]], gồm [[Buôn Ma Thuột|thị xã Buôn Ma Thuột]] và 5 huyện: [[ĐăkĐắk Mil]], [[Đắk GlongNông (huyện)|ĐăkĐắk Nông]], [[Krông Búk]], [[Krông Pắc|Krông Pắk]], [[Lắk]]. Tỉnh chỉ lớn nhất nước khi tỉnh [[Gia Lai - Kon Tum]] tách làm đôi, khi đó Đắk Lắk diện tích 19.800 km². Số huyện tăng dần cho đến 18 huyện.
 
Ngày 30 tháng 8 năm 1977, chia huyện Krông Búk thành 2 huyện: [[Krông Búk]] và [[Ea Súp]]; chia huyện Krông Pắk thành 2 huyện: [[Krông Pắc|Krông Pắk]] và [[M'Đrăk]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-230-CP-chia-huyen-Krong-Buk-thanh-huyen-Krong-Buk-va-Ea-Sup-chia-huyen-Krong-Pack-thanh-huyen-Krong-Pach-va-M-Drak-thuoc-Dak-Lak-vb57844t17.aspx Quyết định 230-CP năm 1977 về việc chia huyện Krông Buk thành huyện Krông Buk và huyện Ea Sup và chia huyện Krông Pắk thành huyện Krông Pắk và huyện M'Đrắk thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>