Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Ích Dương Tráng Hầu [[Viên Hộ Chi]]: Huyện hầu, tướng nhà [[Lưu Tống|Tiền Tống]].
* Di Lăng Tráng Hầu [[Bùi Di Lễ]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương thời [[Nam Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]].
 
* Hán Dương Tráng Hầu [[Hồ Dĩnh]]: Huyện hầu, quan viên [[nhà Lương]] và [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]].
* Nam Thành Tráng Hầu [[Vương Thần Niệm]]: Huyện hầu, quan viên nhà Bắc Ngụy và nhà Lương thời Nam Bắc triều, sau được truy tặng thành [[Tráng công]], sau nữa được cải thụy hiệu khác là [[Trung Cônghầu]] và [[Trung công]].
* Hưng Ninh Tráng Hầu [[Tuân Lãng]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương và nhà Trần.
 
Người dùng vô danh