Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông tin văn phòng kiến trúc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
| class1 = navbox-title
| header1 = {{#if:{{{firm_type|{{{loại hình văn phòng|}}}}}}{{{architects|}}}{{{partners|}}}{{{founders|}}}{{{employees|}}}{{{headquarters|}}}{{{coordinates|}}}{{{affiliations|}}}{{{founded|}}}{{{dissolved|}}}|Thông tin văn phòng kiến trúc}}
 
| label2 = Loại hình
| data11 = {{{affiliations|{{{Thành viên|}}}}}}
 
| header12 = {{#if:{{{significant_buildings|{{{công trình tiêu biểu|}}}}}}{{{significant_projects|{{{dự án tiêu biểu|}}}}}}{{{significant_design|{{{thiết kế tiêu biểu|}}}}}}{{{awards|{{{giải thưởng|}}}}}}|Các tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu}}
| class12 = navbox-title