Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Scott McCoy”

Trang mới: “{{Infobox politician | name = Scott D. McCoy | image = Scott McCoy.jpg | birth_date = {{birth date and age|1970|8|19}} | residence = Tallaha…”
(Trang mới: “{{Infobox politician | name = Scott D. McCoy | image = Scott McCoy.jpg | birth_date = {{birth date and age|1970|8|19}} | residence = Tallaha…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)