Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*Thiết lập quan hệ [https://m.facebook.com/public/Bip-Bing#!/profile.php?id=100050910473461 song phương]?[[Thành viên:TaikhoanwikiBang|<font color="orange">Cậu vàng vui tính :)</font>]] 00:16, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
Đàm phán ko?[[Thành viên:TaikhoanwikiBang|<font color="orange">Cậu vàng vui tính :)</font>]] 00:34, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (UTC)