Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Break [[Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân một phần|hiệp ước]].[[Thành viên:TaikhoanwikiBang|<font color="orange">Cậu vàng vui tính :)</font>]] 00:51, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (UTC)
:{{ping|TaikhoanwikiBang}} Ơ kìa, break cái gì, thôi nghỉ đi.--[[Thành viên:A|<span style="color:#006699">Phương Anh</span>]] • [[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000">𠴍信</span><span style="color:#339966">朱碎</span>]] 00:54, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
Tiếp tục Cold War [[Thành viên:TaikhoanwikiBang|<font color="orange">Cậu vàng vui tính :)</font>]] 00:55, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (UTC)