Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

Dưới thời [[Việt Nam Cộng hòa]], huyện Krông Năng ngày nay là một phần quận Buôn Hồ, tỉnh Darlac.
 
Sau năm 1975, quận Buôn Hồ đổi thành huyện [[Krông Búk]], tỉnh Đắk Lắk.
 
Huyện Krông Năng được thành lập vào ngày [[9 tháng 11]] năm [[1987]] theo Quyết định số 212/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở tách 6 xã: Dliê Ya, Ea Hồ, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang thuộc huyện Krông Búk.