Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sân vận động Darius và Girėnas”

Tập tin:Darius-and-Girenas-Stadium.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ra khỏi Wikipedia bởi Q.Khải với lý do: XT H7: Không đủ cơ sở để sử dụng hợp lý
(Trang mới: “{{Infobox stadium | stadium_name = Sân vận động S. Darius và S. Girėnas | nickname = Sân vận động Ąžuolynas | image…”)
 
(Tập tin:Darius-and-Girenas-Stadium.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ra khỏi Wikipedia bởi Q.Khải với lý do: XT H7: Không đủ cơ sở để sử dụng hợp lý)
| stadium_name = Sân vận động S. Darius và S. Girėnas
| nickname = Sân vận động Ąžuolynas
| image = Darius-and-Girenas-Stadium.jpg
| caption = Mô hình sân vận động sau khi tái thiết từ năm 2018–2020
| fullname = Sân vận động Steponas Darius và Stasys Girėnas