Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

 
==Hành chính==
Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Buôn Trấp]] (huyện lỵ) và 7 xã: [[Băng Adrênh]], [[Bình Hòa, Krông Ana|Bình Hòa]], [[Dray Sáp]], [[Dur Kmăl]], [[Ea Bông]], [[Ea Na]], [[Quảng Điền, Krông Ana|Quảng Điền]].
<!--
Các xã, thị trấn lại được chia thành 73 thôn, buôn, trong đó có 26 thôn, buôn của người dân tộc thiểu số.
-->
 
== Lịch sử ==
<!--Theo kết quả khảo sát thuộc viện Khảo cổ học Việt Nam, tại vùng Quảng Điền ''hiện nay'' cho thấy đây là một điểm dân cư vừa lại là một xưởng chế tạo công cụ, đồ trang sức bằng đá.. Về niên đại của các di chỉ trên được xác định là từ 3000 năm đến 4000 năm cách ngày nay. Vùng này người dân tộc tại chỗ sống [[du canh du cư]], làm [[nương]] phát rẩy. Năm 1904 tỉnh Đắk Lắk (Dac Lac) thành lập, Buôn Ma Thuột được chọn làm thủ phủ của tỉnh thay cho Bản Đôn trước đó. Địa bàn huyện Krông Ana hiện nay là một phần của thị xã Buôn Ma Thuột và huyện Lắk. Ngày 05 tháng 06 năm 1930 Khâm sứ Trung Kỳ ra nghi định thành lập thị xã. Cho tới đầu những năm 1950 vẫn chỉ có người Êđê nhóm Bih sinh sống. Dọc theo sông Krông Ana, từ địa phận Dur Kmăl qua vùng Buôn Trấp đến xã Ea Na có khoảng trên dưới 30 buôn của người Êđê nhóm Bih, các sắc tộc khác chưa được phép đến đây. Từ 1950 trở đi bắt đầu có một số đồn điền cà phê của người Kinh và người Hoa. Sau đó chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] dồn dân lập ấp, di cư lên trung tâm [[Buôn Ma Thuột|Buôn Mê Thuột]].-->