Khác biệt giữa các bản “Padma Choling”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{succession box | before = [[Gyamco (chính trị gia)|Gyamco]] | title = Phó Chủ tịch Khu tự trị Tây Tạng | years = 2003 – 2010 | after = [[Losang Jamcan]]}}
{{s-end}}
{{Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Hoa}}{{Lãnh đạo Khu tự trị Tây Tạng}}
 
{{Lãnh đạo Khu tự trị Tây Tạng}}
 
{{DEFAULTSORT:Padma, Choling}}