Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Tổng cục trưởng: [[Trung tướng]] [[Phạm Ngọc Hùng]]
* Chính ủy: [[Thiếu tướng]] [[Lê Quang Minh]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Lê Hồng Sơn]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Tân Tiến]]
* Phó Tổng cục trưởng:[[ Thiếu Tướng]] [[Lê Minh Dũng]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Lê Hồng Sơn]]
* Phó Chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Lê Vĩnh Thuộc]]