Khác biệt giữa các bản “Rạch Ông Chưởng”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
=== Cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) ngày nay ===
Ngày nay cả một [[đảo]] rất rộng lớn được bao bọc xung quanh bởi bốn con sôngː [[sông Tiền]] (phía đông bắc), [[sông Vàm Nao]] (phía tây bắc), [[sông Hậu]] (phía tây) và rạch Ông Chưởng (phía đông và nam) được gọi là cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới). Cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) là vùng đất bờ hữu ngạn rạch Ông Chưởng gồm địa bàn 5 xã: [[Kiến An (xã)|Kiến An]], [[Kiến Thành, Chợ Mới (An Giang)|Kiến Thành]], [[Mỹ Hội Đông]], [[Nhơn Mỹ, Chợ Mới (An Giang)|Nhơn Mỹ]] và [[Long Giang, Chợ Mới (An Giang)|Long Giang]] của huyện [[Chợ Mới, An Giang|Chợ Mới]] tỉnh An Gianɡ.<ref name= BaoCanTho1/><ref name= BaoCanTho2/><ref>[http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=c%C3%B9+lao+%C3%94ng+Ch%C6%B0%E1%BB%9Fng&type=A0 Cù lao Ông Chưởng, trên Cồ Việt.]</ref> Ngày nay, '''Cù lao Ông Chưởng (thượng khẩu)''' gần như được bồi lấp dính liền thành chỏm phía bắc của cái '''cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới)''' này. Trên cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) có một trong 4 đền thờ chính thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đó là Dinh Ông [[Kiến An (xã)|Kiến An]], nằm ở bờ phải cửa trên rạch Ông Chưởng.
 
==Lợi ích, di tích==