Khác biệt giữa các bản “Rạch Ông Chưởng”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Nhưng do buông lỏng quản lý cùng việc đánh bắt thiếu cân nhắc của người dân, nên nguồn lợi thủy sản giàu có mà thiên nhiên ban tặng nơi này, giờ đây đã gần như cạn kiệt.
Dọc theo hai bên bờ rạch, có nhiều đình chùa, nhưng nổi tiếng hơn cả là Tây An cổ tự, đền thờ Nguyễn Trung Trực (xưa cả hai đều thuộc Long Kiến, nay thuộc xã Long Giang) và bốn đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tọa lạc tại rạch Chưng Đùng ([[An Thạnh Trung]]), [[Long Kiến]], [[Kiến An (xã)|Kiến An]], thị trấn [[Chợ Mới (thị trấn)|Chợ Mới]]. Trong 4 đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh này, duy nhất dinh Ông Kiến An, nằm bên hữu ngạn rạch Ông Chưởng (ở gần cửa trên của rạch), là nằm trên '''cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới)''' ngày nay. Còn 3 dinh Ông còn lại đều nằm bên tả ngạn rạch Ông Chưởng và '''không nằm trên cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới)''' ngày nay, gồmː dinh Ông ở thị trấn Chợ Mới (nằm sát cửa trên rạch Ông Chưởng nhất), dinh Ông Long Kiến và dinh ông An Thạnh Trung đểu nằm ở bờ trái nơi cửa dưới rạch Ông Chưởng, dinh Ông An Thạnh Trung (Chưng Đùng) nằm sát cù lao Cây Sao ([[Mỹ Hòa Hưng]]) nhất.
[[Tập tin:Dinh thờ Nguyễn Hữu Cảnh.jpg|nhỏ|phải|220px|đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tọa lạc tại Chưng Đùng (An Thạnh Trung)]]