Khác biệt giữa các bản “Rạch Ông Chưởng”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
=== Cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) ngày nay ===
Ngày nay cả một [[đảo]] rất rộng lớn được bao bọc xung quanh bởi bốn con sôngː [[sông Tiền]] (phía đông bắc), [[sông Vàm Nao]] (phía tây bắc), [[sông Hậu]] (phía tây) và rạch Ông Chưởng (phía đông và nam) được gọi là cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới). Cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) là vùng đất bờ hữu ngạn rạch Ông Chưởng gồm địa bàn 5 xã: [[Kiến An (xã)|Kiến An]], [[Kiến Thành, Chợ Mới (An Giang)|Kiến Thành]], [[Mỹ Hội Đông]], [[Nhơn Mỹ, Chợ Mới (An Giang)|Nhơn Mỹ]] và [[Long Giang, Chợ Mới (An Giang)|Long Giang]] của huyện [[Chợ Mới, An Giang|Chợ Mới]] tỉnh An Gianɡ.<ref name= BaoCanTho1/><ref name= BaoCanTho2/><ref>[http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=c%C3%B9+lao+%C3%94ng+Ch%C6%B0%E1%BB%9Fng&type=A0 Cù lao Ông Chưởng, trên Cồ Việt.]</ref> Ngày nay, '''Cù lao Ông Chưởng (thượng khẩu)''' gần như được bồi lấp dính liền thành chỏm phía bắc của cái '''cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới)''' này. Trên cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) chỉ có một trong 4 đền thờ chính thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đó là Dinh Ông [[Kiến An (xã)|Kiến An]], nằm ở bờ phải cửa trên rạch Ông Chưởng.
 
Tuy nhiên, cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) này là quá to cho một cù lao nằm giữa sông Hậu, diện tích to lớn của nó vốn có từ ngàn xưa trước cả khi người Việt mở cõi đất phương nam. Cù lao Ông Chưởng (Chợ Mới) không chỉ nằm giữa sông Hậu, mà thực ra nó nằm '''kẹp giữa sông Hậu và sông Tiền''', và nó trải dài từ cửa trên xuống tới cửa dưới rạch Ông Chưởng chứ '''không phải chỉ nằm nơi cửa dưới rạch Ông Chưởng'''. Do vậy, nó '''không phải là cù lao Cây Sao''' xưa kia, cũng '''không phải nơi mà Nguyễn Hữu Cảnh lấy làm nơi đóng quân rồi bị mắc bệnh nặng mà chết'''.