Khác biệt giữa các bản “Hệ thống phức tạp”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Complex system”)
 
 
Các hệ thống phức tạp là [[Hệ thống|các hệ thống]] có hành vi rất khó mô hình hóa do sự phụ thuộc, cạnh tranh, mối quan hệ hoặc các loại tương tác khác giữa các bộ phận của chúng hoặc giữa một hệ thống nhất định và môi trường của nó. Các hệ thống " [[Độ phức tạp|phức tạp]] " có các thuộc tính riêng biệt phát sinh từ các mối quan hệ này, chẳng hạn như [[Hệ thống phi tuyến|phi tuyến tính]], [[Nguyên lý đột sinh|xuất hiện đột ngột]], [[trật tự tự phát]], [[Hệ thống thích ứng phức tạp|thích ứng]] và [[Phản hồi|các vòng phản hồi]], trong số các mối quan hệ khác. Bởi vì các hệ thống như vậy xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sự tương đồng giữa chúng đã trở thành chủ đề của lĩnh vực nghiên cứu độc lập của chúng. Trong nhiều trường hợp, rất hữu ích khi biểu diễn một hệ thống như một mạng nơi các nút đại diện cho các thành phần và liên kết đến các tương tác của chúng.
 
== Tổng quan ==
Thuật ngữ ''các hệ thống phức tạp'' thường dùng để nghiên cứu các hệ thống phức tạp, là cách tiếp cận khoa học để điều tra làm thế nào mối quan hệ giữa các bộ phận của hệ thống làm phát sinh các hành vi tập thể và cách hệ thống tương tác và hình thành mối quan hệ với môi trường của nó. <ref>{{Chú thích tạp chí|last=Bar-Yam|first=Yaneer|date=2002|title=General Features of Complex Systems|url=http://www.eolss.net/sample-chapters/c15/E1-29-01-00.pdf|journal=Encyclopedia of Life Support Systems|doi=|pmid=|access-date=16 September 2014}}</ref> Nghiên cứu về các hệ thống phức tạp coi các hành vi tập thể, hoặc toàn hệ thống, là đối tượng cơ bản của nghiên cứu; vì lý do này, các hệ thống phức tạp có thể được hiểu là một mô hình thay thế cho chủ nghĩa [[Chủ nghĩa rút gọn|giản lược]], cố gắng giải thích các hệ thống theo các bộ phận cấu thành của chúng và các tương tác riêng lẻ giữa chúng.
 
Là một lĩnh vực liên ngành, các hệ thống phức tạp thu hút sự đóng góp từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nghiên cứu [[tự tổ chức]] từ vật lý, [[Trật tự tự phát|theo trật tự tự phát]] từ khoa học xã hội, [[Lý thuyết hỗn loạn|hỗn loạn]] từ toán học, [[Hệ thống thích ứng phức tạp|thích ứng]] từ sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, ''các hệ thống phức tạp'' thường được sử dụng như một thuật ngữ bao gồm cách tiếp cận nghiên cứu các vấn đề trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm [[vật lý thống kê]], [[lý thuyết thông tin]], [[Hệ thống phi tuyến|động lực học phi tuyến]], [[Nhân loại học|nhân học]], [[khoa học máy tính]], [[khí tượng học]], [[xã hội học]], [[Kinh tế học|kinh tế]] [[Tâm lý học|học]], [[tâm lý học]] và [[sinh học]] .
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Mô hình hóa toán học]]
[[Thể loại:Khoa học hệ thống]]