Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng dây chuyền hạt nhân”

Tạo với bản dịch của trang “Nuclear chain reaction
(Tạo với bản dịch của trang “Nuclear chain reaction”)
 
(Tạo với bản dịch của trang “Nuclear chain reaction”)
 
Khái niệm về phản ứng dây chuyền hạt nhân được báo cáo đầu tiên được đưa ra bởi nhà khoa học [[Hungary]] [[Leó Szilárd]] vào ngày 12 tháng 9 năm 1933. <ref>{{Chú thích web|url=http://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/leo-szilard-a-traffic-light-and-a-slice-of-nuclear-history/|tựa đề=Leo Szil&nbsp;rd, a traffic light and a slice of nuclear history|tác giả=Jogalekar|tên=Ashutosh|website=Scientific American|ngày truy cập=4 January 2016}}</ref> Szilárd sáng hôm đó đã đọc một bài báo của London về một thí nghiệm trong đó các proton từ máy gia tốc đã được sử dụng để tách lithium-7 thành các hạt alpha, và thực tế là lượng năng lượng được tạo ra nhiều hơn từ phản ứng so với proton được cung cấp. Ernest Rutherford bình luận trong bài báo rằng sự thiếu hiệu quả trong quá trình ngăn cấm sử dụng nó để phát điện. Tuy nhiên, neutron đã được phát hiện vào năm 1932, ngay trước đó, là sản phẩm của phản ứng hạt nhân. Szilárd, người đã được đào tạo thành một kỹ sư và nhà vật lý, đặt hai kết quả thí nghiệm hạt nhân lại với nhau và nhận ra rằng nếu một phản ứng hạt nhân tạo ra neutron, sau đó gây ra các phản ứng hạt nhân tương tự, quá trình này có thể là một chuỗi hạt nhân tự tồn tại - phản ứng, tự tạo ra các đồng vị và năng lượng mới mà không cần proton hoặc máy gia tốc. Szilárd, tuy nhiên, đã không đề xuất phân hạch như là cơ chế cho phản ứng dây chuyền của ông, vì phản ứng phân hạch chưa được phát hiện, hoặc thậm chí nghi ngờ. Thay vào đó, Szilárd đề xuất sử dụng hỗn hợp các đồng vị đã biết nhẹ hơn tạo ra neutron với số lượng lớn. Ông đã nộp bằng sáng chế cho ý tưởng về một lò phản ứng hạt nhân đơn giản vào năm sau. <ref>L. Szilárd, "Improvements in or relating to the transmutation of chemical elements," British patent number: GB630726 (filed: 28 June 1934; published: 30 March 1936). [http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB630726 esp@cenet document view]</ref>
 
Năm 1936, Szilárd đã cố gắng tạo ra một phản ứng dây chuyền bằng cách sử dụng [[berili]] và [[Indi|indium]], nhưng không thành công. [[Phản ứng phân hạch|Phản ứng phân hạch hạt nhân]] được [[Otto Hahn]] và [[Fritz Strassmann|Fritz Strassmann phát hiện]] vào tháng 12 năm 1938 <ref>Lise Meitner: ''Otto Hahn - the discoverer of nuclear fission.'' In: Forscher und Wissenschaftler im heutigen Europa. Stalling Verlag, Oldenburg/Hamburg 1955.</ref> và được [[Khám phá phân hạch hạt nhân|giải thích về mặt lý thuyết]] vào tháng 1 năm 1939 bởi [[Lise Meitner]] và cháu trai của bà [[Otto Frisch|Otto Robert Frisch]] . Vài tháng sau, [[Frédéric Joliot-Curie]], [[Hans von Halban|H. Von Halban]] và [[Lew Kowarski|L. Kowarski]] ở Paris <ref>H. von Halban, F. Joliot and L. Kowarski, ''Nature'' 143 (1939) 470 and 680.</ref> tìm kiếm và phát hiện ra sự nhân lên của neutron trong uranium, chứng minh rằng phản ứng dây chuyền hạt nhân theo cơ chế này thực sự có thể xảy ra.
 
Vào ngày 4 tháng 5 năm 1939, Joliot-Curie, Halban và Kowarski đã nộp ba bằng sáng chế. Hai sản phẩm năng lượng đầu tiên được mô tả từ phản ứng dây chuyền hạt nhân, cái cuối cùng được gọi là ''Perfectionnement aux charges explosives'' là bằng sáng chế đầu tiên cho bom nguyên tử và được nộp là bằng sáng chế số 445686 của [[Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp|Caisse nationalale de Recherche Scientifique]]. <ref>{{Chú thích sách|title=''Histoire secrète de la bombe atomique française''|last=Bendjebbar|first=André|work=Documents|year=2000|isbn=978-2-862-74794-1|location=Paris|language=fr|oclc=45842105|agency=Cherche Midi}}</ref>
[[Thể loại:Vật lý hạt nhân]]