Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng dây chuyền hạt nhân”

(Tạo với bản dịch của trang “Nuclear chain reaction”)
 
Năm 1956, Paul Kuroda thuộc [[Đại học Arkansas]] đã tuyên bố rằng một lò phản ứng phân hạch tự nhiên có thể đã từng tồn tại. Vì các phản ứng chuỗi hạt nhân chỉ có thể yêu cầu các vật liệu tự nhiên (như nước và urani, nếu urani có đủ lượng <sup>235</sup> U), có thể xảy ra các phản ứng dây chuyền này xảy ra trong quá khứ khi nồng độ uranium-235 cao hơn ngày nay, và nơi có sự kết hợp đúng đắn của các vật liệu trong lớp vỏ Trái đất. Dự đoán của Kuroda đã được xác minh với việc phát hiện bằng chứng về các [[Lò phản ứng phân hạch hạt nhân tự nhiên|phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì]] trong quá khứ tại Oklo ở Gabon, Châu Phi, vào tháng 9 năm 1972.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
== External links ==
* [http://www.atomicarchive.com/Movies/Movie1.shtml Nuclear Chain Reaction Animation]
* [https://web.archive.org/web/20070705190440/http://alsos.wlu.edu/adv_rst.aspx?query=nuclear+chain+reaction&method=exact&source=all&genre=all&disc=all&level=all&selection=keyword&sortby=creator&results=10&period=15 Annotated bibliography on nuclear chain reactions from the Alsos Digital Library]
* [http://chair.pa.msu.edu/applets/chain/a.htm Stochastic Java simulation of nuclear chain reaction] by Wolfgang Bauer
[[Thể loại:Vật lý hạt nhân]]