Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Thanh, Sơn Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| thành lập = 21/11/2019
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 02590<ref>{{chú thích web| url =https[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ | title =Đơn vị hành chính | accessdate = | publisher =[[Tổng cục Thống kê (Việt Nam)|Tổng cục Thống kê]]}}</ref>
| mã bưu chính =
}}