Khác biệt giữa các bản “Catubig, Bắc Samar”

Seav đã đổi Catubig, Bắc Samar thành Catubig qua đổi hướng: provincial disambiguator is not needed
(Seav đã đổi Catubig, Bắc Samar thành Catubig qua đổi hướng: provincial disambiguator is not needed)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
131

lần sửa đổi