Khác biệt giữa các bản “Hòa Đông, Vĩnh Châu”

*Phía đông và phía bắc giáp huyện [[Trần Đề]]
*Phía tây giáp phường [[Khánh Hòa, Vĩnh Châu|Khánh Hòa]]
*Phía nam giáp các xã [[Lạc Hòa, Vĩnh Châu|Lạc Hòa]] và [[Vĩnh Hải, Vĩnh Châu|Vĩnh Hải]].
 
Xã có diện tích 45,87&nbsp;km², dân số năm 1999 là 8.365 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 182 người/km².