Khác biệt giữa các bản “Sì Lở Lầu”

không có tóm lược sửa đổi
*Phía nam giáp xã [[Vàng Ma Chải]] và xã [[Mồ Sì San]]
*Các phía còn lại giáp [[Trung Quốc]].
 
Bên kia biên giới là trấn [[Kim Hà]] (金河) và hương [[Mãnh Kiều]] (勐桥) thuộc huyện [[Kim Bình, Hồng Hà|Kim Bình]], châu [[Hồng Hà (châu tự trị)|Hồng Hà]], tỉnh [[Vân Nam]].<ref name="books.google.com.vn">[https://books.google.com.vn/books?id=1oOjDwAAQBAJ&pg=PT14&lpg=PT14&dq=%E5%8D%8A%E5%9D%A1%E4%B9%A1+%E7%BB%BF%E6%98%A5%E5%8E%BF&source=bl&ots=ap9rZUb3rk&sig=ACfU3U0pDKUjR_ba2r-a1SCCUAby3tsOIg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjsyYf88bPpAhXXPXAKHTmUCvkQ6AEwBnoECAwQAQ#v=onepage&q=%E5%8D%8A%E5%9D%A1%E4%B9%A1%20%E7%BB%BF%E6%98%A5%E5%8E%BF&f=false Sự hòa hợp đa tôn giáo ở biên giới và chính quyền của nó: Lấy Vân Nam làm ví dụ.]</ref><ref>[http://www.bigemap.com/source/tree/satel-40789.html Bản đồ hương trấn huyện Kim Bình.]</ref>
 
Xã Sì Lở Lầu có diện tích 57,06 km², dân số năm 2019 là 6.237 người<ref name=NQ866/>, mật độ dân số đạt 109 người/km².