Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh = [[Sóc Trăng]]
| thị xã = [[Vĩnh Châu]]
| thành lập = 1981<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-70-HDBT-chia-xa-de-thanh-lap-xa-moi-thuoc-tinh-Hau-Giang-43128.aspx|tựa đề=Quyết định 70-HĐBT năm 1981 về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
| thành lập = 1981
| trụ sở UBND = Ấp Trà Vôn A
| mã hành chính = 31807<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Tổng cục Thống kê]</ref>
 
==Lịch sử==
Trước đây, Vĩnh Tân là một xã thuộc huyện Vĩnh Châu.
 
Từ ngày [[25 tháng 8]] năm [[2011]], xã Vĩnh Tân thuộc thị xã Vĩnh Châu như hiện nay.<ref name=NQ90>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-90-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Vinh-Chau-phuong-thuoc-thi-xa-128361.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 90/NQ-CP năm 2011 về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
==Chú thích==