Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

n
→‎Sau năm 1975: Bổ sung nội dung cho chú thích
n (→‎Sau năm 1975: Bổ sung nội dung cho chú thích)
Ngày [[23 tháng 6]] năm [[1999]], thành lập xã Phổ Châu trên cơ sở 1.985 ha diện tích tự nhiên và 4.675 nhân khẩu của xã Phổ Thạnh.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-39-1999-ND-CP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Son-Tay-Duc-Pho-Ba-To-va-Tra-Bong-tinh-Quang-Ngai-45392.aspx|tựa đề=Nghị định 39/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[10 tháng 3]] năm [[2003]], Chính phủ ban hành Nghị định số 20/NĐ-CP.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-20-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-xa-Ba-Lien-huyen-Ba-To-Pho-Phong-Duc-Pho-tinh-Quang-Ngai-6906.aspx Nghị định số 20/NĐ-CP]</ref> Theo đó, điều chỉnh 1.019 ha diện tích tự nhiên của xã Phổ Phong thuộc huyện Đức Phổ về xã Ba Liên thuộc huyện Ba Tơ quản lý.
 
Sau khi điều chỉnh, xã Phổ Phong còn lại 5.407 ha diện tích tự nhiên và 9.177 người, huyện Đức Phổ còn lại 37.167 ha diện tích tự nhiên và 147.427 người.
67

lần sửa đổi