Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở giao dịch Hồng Kông”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| market_value =
| num_employees =
| products = [[Chứng khoán]], [[thị trường tương lạilai]] và kết toán
| homepage = {{URL|https://www.hkex.com.hk}}
}}
 
== Lịch sử ==
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2000, Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Limited, Hong Kong Futures Exchange Co., Ltd. và Hong Kong Securities Clearing Co., Ltd. đã hoàn tất việc sáp nhập, được tổ chức bởi một công ty cổ phần duy nhất là Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, ra đời sau khi sáp nhập, được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày 27 tháng 6 năm 2000.
Các hoạt động giao dịch chứng khoán đã diễn ra tại Hồng Kông từ năm 1861 nhưng chính thức thì năm 1891, cơ sở đầu tiên được thành lập ở đây.
 
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông được thành lập vào ngày 2 tháng 4 năm 1986 bằng cách sáp nhập bốn sàn giao dịch lớn của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sàn giao dịch Viễn Đông, Sở giao dịch chứng khoán Kim Ngân và Sở giao dịch chứng khoán Cửu Long.
 
Giao dịch chứng khoán ở Hồng Kông xuất hiện lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 19, Nhưng mãi đến năm 1891, sàn giao dịch chính thức đầu tiên xuất hiện là Hội kinh doanh cổ phiếu Hồng Kông (香港股票經紀會) còn gọi là Hiệp hội kinh doanh cổ phiếu Hồng Kông (香港股票經紀協會). Giao dịch ban đầu được ghi lại bằng bảng đen và phấn. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Hồng Kông, mô hình của bốn sàn giao dịch chứng khoán của Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sàn giao dịch Viễn Đông, Sàn giao dịch Kim Ngấn và Sàn giao dịch chứng khoán Cửu Long được hình thành vào những năm 1970.
 
 
==Tham khảo==