Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ôn Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Các đơn vị hành chính ==
Thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) Ôn Châu bao gồm 4 quận (''khu''), 3 thịthành phố cấp huyện (''huyện cấp thị'') và 5 huyện.
* Quận [[Lộc Thành, Ôn Châu|Lộc Thành]] (鹿城区)
* Quận [[Long Loan]] (龙湾区)
* Quận [[Âu Hải]] (瓯海区)
* ThịThành phố cấp huyện [[Thụy An, Ôn Châu|Thụy An]] (瑞安市)
* ThịThành phố cấp huyện [[Nhạc Thanh]] (乐清市)
* ThịThành phố cấp huyện [[Long Cảng]] (龙港市) <ref>Thành lập từ ngày 30/08/2019 trên cơ sở toàn bộ thị trấn Long Cảng của huyện Thương Nam, đồng thời là thịthành phố cấp huyện đầu tiên của Trung Quốc được thành lập mà không nâng cấp trực tiếp từ huyện.</ref><ref>http://news.163.com/19/0830/15/ENRA2V8R00019K82.html</ref>
* Huyện [[Vĩnh Gia, Ôn Châu|Vĩnh Gia]] (永嘉县)
* Huyện [[Bình Dương, Ôn Châu|Bình Dương]] (平阳县)
60

lần sửa đổi