Khác biệt giữa các bản “Bao Đầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
==Phân chia hành chính==
Về mặt hành chính, thành phố cấp tỉnhđịa khu này được chia thành 9 [[phân cấp hành chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|đơn vị cấp huyện]] gồm 6 [[khu (Trung Quốc)|quận]], 1 [[huyện (Trung Quốc)|huyện]] và 2 kỳ.
*Quận: [[Côn Đô Luân]], [[Thanh Sơn, Bao Đầu|Thanh Sơn]], [[Đông Hà, Bao Đầu|Đông Hà]], [[Cửu Nguyên]], [[Thạch Quải]], [[Bayan Obo]].
*Huyện: [[Cố Dương]].
60

lần sửa đổi