Khác biệt giữa các bản “Đảo Phan Vinh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
}}
| map-custom = yes
| length = 250 m
| width = 130 m
| native name =
| native name link =