Khác biệt giữa các bản “Hiệp định thương mại tự do”

a
n
(a)
* Việt Nam - Hàn Quốc
* Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU)
* Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
 
FTA đa phương:
* ASEAN - Nhật Bản (AJFTA)
* ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
* ASEAN, Australia- Australia, New Zealand (AANZFTA)
*ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA)
* Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyênxuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
 
Đang chờ có hiệu lực:
 
* Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
 
Chưa kí kết:
 
* Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
* RCEP
* Việt Nam - EFTA
* Việt Nam - Israel