Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tâm lý học môi trường”

→‎top: AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:02.0620216 using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎top: AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:02.0620216 using AWB)
Tâm lý học môi trường không được công nhận hoàn toàn là lĩnh vực riêng của nó cho đến cuối những năm 1960 khi các nhà khoa học bắt đầu đặt câu hỏi về sự ràng buộc giữa hành vi của con người với môi trường tự nhiên và được xây dựng của chúng ta. Kể từ khi thành lập, lĩnh vực này đã được cam kết phát triển một ngành học vừa [[Giá trị quan|hướng đến giá trị,]] vừa [[Giá trị quan|hướng]] đến [[Giải quyết vấn đề|vấn đề]], ưu tiên nghiên cứu nhằm giải quyết các [[vấn đề môi trường]] phức tạp để theo đuổi [[Chất lượng cuộc sống|hạnh phúc]] cá nhân [[Chất lượng cuộc sống|trong một xã hội lớn hơn]].<ref name="Proshansky872">Proshansky 1987</ref> Khi giải quyết các vấn đề liên quan đến [[Xã hội học môi trường|tương tác môi trường-con người]], dù là toàn cầu hay địa phương, người ta phải có một mô hình về bản chất con người dự đoán các điều kiện môi trường mà con người sẽ [[hành vi con người|phản ứng tốt]]. Mô hình này có thể giúp thiết kế, quản lý, bảo vệ và / hoặc khôi phục các môi trường giúp tăng cường hành vi hợp lý, dự đoán các kết quả có thể xảy ra khi các điều kiện này không được đáp ứng và chẩn đoán các tình huống vấn đề. Lĩnh vực này phát triển một mô hình như vậy về bản chất con người trong khi vẫn giữ được sự tập trung rộng lớn và đa ngành vốn có. Nó khám phá những vấn đề khác nhau như [[Tài nguyên chung|quản lý tài nguyên chung]], [[Wayfinding|tìm đường]] trong các thiết lập phức tạp, ảnh hưởng của [[Căng thẳng (sinh học)|căng thẳng môi trường]] đến hiệu suất của con người, đặc điểm của [[phục hồi môi trường]], [[xử lý thông tin]] của con người và thúc đẩy hành vi bảo tồn lâu dài. Gần đây, bên cạnh sự tập trung gia tăng vào biến đổi khí hậu trong xã hội và khoa học xã hội và sự tái xuất hiện của các mối quan tâm giới hạn đối với tăng trưởng, đã có sự tập trung gia tăng vào các vấn đề bền vững môi trường trong lĩnh vực này.<ref>DeYoung 2013</ref>
 
Mô hình đa ngành này không chỉ đặc trưng cho tính năng động mà tâm lý môi trường dự kiến sẽ phát triển. Nó cũng là chất xúc tác trong việc thu hút các trường phái kiến thức khác theo đuổi, ngoài các nhà tâm lý học nghiên cứu. [[Nhà địa lý|Các nhà địa lý]], [[Nhà kinh tế học|nhà kinh tế]], [[kiến trúc sư cảnh quan]], [[Chính khách|nhà hoạch định chính sách]], [[Xã hội học|nhà xã hội học]], [[nhà nhân chủng học]], [[Giáo viên|nhà giáo dục]] và nhà phát triển sản phẩm đều đã khám phá và tham gia vào lĩnh vực này.<ref name="Proshansky872">Proshansky 1987</ref>
 
Mặc dù "tâm lý học môi trường" được cho là mô tả nổi tiếng nhất và toàn diện nhất về lĩnh vực này, nó còn được gọi là yếu tố con người khoa học, [[công thái học]] nhận thức, [[tâm lý học sinh thái]], nghiên cứu môi trường hành vi, và các nghiên cứu người-môi trường. Các lĩnh vực liên quan chặt chẽ bao gồm [[tâm lý học kiến trúc]], [[kiến trúc xã hội]], [[địa lý học hành vi]], [[xã hội học môi trường]], [[sinh thái học xã hội]] và nghiên cứu [[thiết kế môi trường]].