Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mark Kleinschmidt (chính khách)”

AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thêm thể loại, Executed time: 00:00:05.2347538 using AWB
n (clean up using AWB)
(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thêm thể loại, Executed time: 00:00:05.2347538 using AWB)
}}
{{Election box end}}
{{Election box begin no party no change|title=Kết quả bầu cử thị trưởng Chapel Hill năm 2011<ref name=carrborocitizen2>{{cite news |first=Susan |last=Dickson |title=Storrow, 22, elected to Chapel Hill Town Council |url=http://www.ibiblio.org/carrborocitizen/main/2011/11/10/storrow-22-elected-to-chapel-hill-town-council/ |work=[[Carrboro Citizen]] |date=November 10, 2011 |accessdate=June 15, 2015 |url-status=live |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171223204615/http://www.ibiblio.org/carrborocitizen/main/2011/11/10/storrow-22-elected-to-chapel-hill-town-council/ |archivedate=December 23, 2017 }}</ref>}}
{{Election box winning candidate no party no change
| candidate = Mark Kleinschmidt
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]
[[Thể loại:Chính khách đồng tính nam]]
[[Thể loại:Sinh 1970]]