Khác biệt giữa các bản “Hydrazin”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
| Section8 = {{Chembox Related
| Function = [[amoniac]]
| OtherFunctn = [[hydroHydro peoxitperoxid]]
| OtherCpds = [[amoniac]]<br/>[[monometylhydrazin]]<br/>[[đimetylhydrazin]]<br/>[[phenylhydrazin]]}}
}}