Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giả kim thuật”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Nhưng các nhà giả kim thuật Ả Rập không chỉ điều chế vàng mà còn nghiên cứu các chất và phương pháp điều chế các chất đó. Từ đó nhiều loại [[axít]], [[bazơ]], khoáng chất đã dược phát hiện. Đó là sự đóng góp vô cùng to lớn của các nhà giả kim thuật Ả Rập cho sự phát triển của hóa học.
 
{{Wiktionary|alchemy}}Chính người Ả Rập đã thêm vào từ ''chymeia'', nghĩa là "hóa học", tiếp đầu ngữ ''al'' để thành ''alchymeia'', nghĩa là "giả kim thuật". Tên gọi này tồn tại đến cuối thế kỷ 18.
 
== Giả kim thuật của người Trung Quốc ==