Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Nhà thơ Hữu Thỉnh.jpg”

{{Thông tin |Miêu tả = Chân dung nhà thơ Hữu Thỉnh |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 5 - 3 - 2015 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
({{Thông tin |Miêu tả = Chân dung nhà thơ Hữu Thỉnh |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 5 - 3 - 2015 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }})
(Không có sự khác biệt)